Zoran Grujičić je savetnik generalnog direktora kompanije NIS a.d. Novi Sad i član Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad. Član UO KK Borca je od decembra 2017.